Lekcia 15

OBSAH LEKCIE:
• minulý čas TO BE a TO HAVE
• pomocné sloveso DID
• zápor a otázka v minulom čase so slovesami TO BE a TO HAVE

ÚLOHA: Prekliknite sa na cvičenie, spustite video a vypočujte si vzorovú vetu pre dané cvičenie. Následne si začnite nahlas precvičovať gramatické tvary podľa vzorovej vety.

Lekcia 14

OBSAH LEKCIE:
• budúci čas
• otázka a zápor v budúcom čase
• väzba GOING TO
• otázka a zápor s väzbou GOING TO

ÚLOHA: Prekliknite sa na cvičenie, spustite video a vypočujte si vzorovú vetu pre dané cvičenie. Následne si začnite nahlas precvičovať gramatické tvary podľa vzorovej vety.

Lekcia 13

OBSAH LEKCIE:
• stupňovanie
• 2. a 3. stupeň jednoslabičných a dvojslabičných slov
• 2. a 3. stupeň viacslabičných slov
• väzba AS .. AS

ÚLOHA: Prekliknite sa na cvičenie, spustite video a vypočujte si vzorovú vetu pre dané cvičenie. Následne si začnite nahlas precvičovať gramatické tvary podľa vzorovej vety.

Lekcia 12

OBSAH LEKCIE:
• rozkazovací spôsob s LET
• záporný rozkazovací spôsob s LET
• väzba LET ME
• otázka na alternatívu s WHICH

ÚLOHA: Prekliknite sa na cvičenie, spustite video a vypočujte si vzorovú vetu pre dané cvičenie. Následne si začnite nahlas precvičovať gramatické tvary podľa vzorovej vety.

Lekcia 11

OBSAH LEKCIE:
• vety so SOME a ANY
• ANY vo význame akýkoľvek
• ANY vo význame žiadny

ÚLOHA: Prekliknite sa na cvičenie, spustite video a vypočujte si vzorovú vetu pre dané cvičenie. Následne si začnite nahlas precvičovať gramatické tvary podľa vzorovej vety.

Lekcia 10

OBSAH LEKCIE:
• vyjadrenie množstva: MUCH, MANY
• vyjadrenie množstva: SOME, NO
• vety s THERE IS a THERE ARE + vyjadrenie množstva

ÚLOHA: Prekliknite sa na cvičenie, spustite video a vypočujte si vzorovú vetu pre dané cvičenie. Následne si začnite nahlas precvičovať gramatické tvary podľa vzorovej vety.

Lekcia 9

OBSAH LEKCIE:
• privlastňovací pád
• otázka s WHOSE

ÚLOHA: Prekliknite sa na cvičenie, spustite video a vypočujte si vzorovú vetu pre dané cvičenie. Následne si začnite nahlas precvičovať gramatické tvary podľa vzorovej vety.

Lekcia 8

OBSAH LEKCIE:
• otázky s WHAT
• otázky s WHERE
• otázky s WHO
• otázky s WHEN

ÚLOHA: Prekliknite sa na cvičenie, spustite video a vypočujte si vzorovú vetu pre dané cvičenie. Následne si začnite nahlas precvičovať gramatické tvary podľa vzorovej vety.

Lekcia 7

OBSAH LEKCIE:
• otázka HAVE YOU a DO YOU HAVE
• rozkazovací spôsob
• záporný rozkazovací spôsob

ÚLOHA: Prekliknite sa na cvičenie, spustite video a vypočujte si vzorovú vetu pre dané cvičenie. Následne si začnite nahlas precvičovať gramatické tvary podľa vzorovej vety.

Lekcia 6

OBSAH LEKCIE:
• jednoduchý prítomný čas
• zápor a otázka s DO a DOES
• kladná a záporná odpoveď v skrátenom tvare

ÚLOHA: Prekliknite sa na cvičenie, spustite video a vypočujte si vzorovú vetu pre dané cvičenie. Následne si začnite nahlas precvičovať gramatické tvary podľa vzorovej vety.