Videoklipy #10

Anglické a americké idiómy

V tomto článku si môžete pustiť ukážky 4 často používaných anglických idiómov vo filmových klipoch. Klipy vám pomôžu lepšie pochopiť kontext, správnu výslovnosť a intonáciu.


1. blow out of the water – dominovať, zničiť (niekoho)
2. get a grip – spamätať sa
3. high-profile – vysoko postavené, z vyšších kruhov
4. hit the spot – dobre zapasovať /jedlo, nápoj)


1.
„Urobila som to preto, aby som ťa úplne zničila.“
2.
„Derek, spamätaj sa.“
3.
„Veľký prípad z vyšších kruhov.“
4.
„Tento lager zapasoval.“

Idiómy patria k angličtine ako červená telefónna búdka k Londýnu. Angloameričania majú vo svojej DNA nejakým spôsobom zakódovaný sklon k obrazným pomenovaniam. Preto je u nich obľuba idiomatických výrazov taká vysoká.

Problém anglických idiómov spočíva v tom, že sú zložené z viacerých slov, pričom význam jednotlivých slov je odlišný od významu celého idiómu. Dobrá znalosť idiómov znamená, že angličtinu ovládate na pokročilej úrovni.

Preto sme zostavili unikátny slovník 500 anglických a amerických idiómov, aby ste si anglické idiómy mohli osvojiť systematicky a čo najrýchlejšie.* Slovník zostavili slovenskí autori, ktorí žili mnoho rokov v USA, Kanade, Austrálii a UK.