Videoklipy #2

Anglické a americké idiómy

V tomto článku si môžete pustiť ukážky 4 často používaných anglických idiómov vo filmových klipoch. Klipy vám pomôžu lepšie pochopiť kontext, správnu výslovnosť a intonáciu.


1. ahead of the curve – pred všetkými ostatnými
2. rocket science – veľká veda
3. in the long run – z dlhodobého hľadiska
4. comfort zone – pohodlie, komfortná zóna


1.
„Aspoň jeden krát sme výrazne pred ostatnými.“
2.
„Myslím to tak, že úprava vlasov nie je zrovna veľká veda.“
3.
„Bank vždy vyhráva z dlhodobého hľadiska.“
4.
„Nie je ľahké dostať sa zo svojej komfortnej zóny.“

Idiómy patria k angličtine ako červená telefónna búdka k Londýnu. Angloameričania majú vo svojej DNA nejakým spôsobom zakódovaný sklon k obrazným pomenovaniam. Preto je u nich obľuba idiomatických výrazov taká vysoká.

Problém anglických idiómov spočíva v tom, že sú zložené z viacerých slov, pričom význam jednotlivých slov je odlišný od významu celého idiómu. Dobrá znalosť idiómov znamená, že angličtinu ovládate na pokročilej úrovni.

Preto sme zostavili unikátny slovník 500 anglických a amerických idiómov, aby ste si anglické idiómy mohli osvojiť systematicky a čo najrýchlejšie.* Slovník zostavili slovenskí autori, ktorí žili mnoho rokov v USA, Kanade, Austrálii a UK.