ÚROVEŇ A1
ÚROVEŇ A2
ÚROVEŇ B1-B2
SLOVOTVORBA
SLOVNÁ ZÁSOBA PODĽA TÉM

VIDEO: drilovacie cvičenia (A1)


Toto je ukážková lekcia, to znamená, že jej obsah si môžete prezerať bezplatne bez registrácie a prihlásenia. Kliknite na Drilovacie cvičenie #1 a začnite sa učiť.

V každom videocvičení sa nachádza 15 slovíčok vyslovených po slovensky a po anglicky.
Slovíčka zahrňujú podstatné mená, prídavné mená, príslovky a slovesá pre úroveň A1.