Idiómy (light)

POPIS KURZU

Dĺžka kurzu: neobmedzene
Náročnosť:B1-C2
(* na vstup do kurzu je potrebné, aby ste mali vytvorený účet a prihlásili sa) | Vytvoriť účet »
.
Lekcie v bezplatnej verzii:
• Idiómy na písmená A – B (34 idiómov v audiovizuálnych klipoch)
• Idiómy na písmená C – F (30 idiómov v audiovizuálnych klipoch)

Kurz Idiómy vás zábavným a efektívnym spôsobom naučí najdôležitejšie anglické a americké idiómy, ktoré sa používajú v súčasnej angličtine.
V bezplatnej verzii kurzu budete mať k dispozícii prvé 2 lekcie (kompletný kurz obsahuje 8 lekcií), ktoré pokrývajú idiómy na písmená A – F.

S dobrou znalosťou idiómov sa budete vedieť vyjadrovať pokročilou angličtinou a dokážete správne pochopiť hovorovú a menej formálnu angličtinu.

Idiómy vo filmových dialógoch

Pomocou ukážok z filmov a seriálov pochopíte presný kontext, kedy sa jednotlivé idiómy používajú. Správny význam vám však neprezradíme hneď, ale budete ho musieť vybrať v kvízovej otázke k danému klipu.

.
HIT THE SACK – ???

Oh well, I guess, I’ll hit the sack. Yeah, me too. I need to rest my voice for tomorrow.

Ach, asi xxxxxxxxxxxxxxxx. – Áno, ja tiež. Môj hlas si musí odpočinúť na zajtrajšok.

Členenie kurzu

Kurz je rozdelený na 8 lekcii (v bezplatnej verzii sú k dispozícii prvé 2 lekcie), v ktorých sú abecedne zoradené a podrobne vysvetlené všetky najdôležitejšie idiómy súčasnej americkej a britskej angličtiny.

na začiatku každej lekcie si vypočujete správnu výslovnosť idiómov v danej lekcii
následne si pozriete alebo vypočujete audiovizuálnu ukážku
v kvízovej otázke vyberiete jednu z možností a zistíte, či ste správne pochopili význam idiómu
po zodpovedaní otázky sa zobrazí etymológia (pôvod vzniku) a niekoľko ukážkových viet s prekladom do slovenčiny
• v záverečných cvičeniach si overíte a upevníte svoje nové znalosti anglických idiómov

Frázové slovesá (light)

POPIS KURZU

Dĺžka kurzu: neobmedzene
Náročnosť:B1-C2
(* na vstup do kurzu je potrebné, aby ste mali vytvorený účet a prihlásili sa) | Vytvoriť účet »
Bezplatné ukážkové lekcie:
Frázové slovesá s BREAK | Frázové slovesá s COME
(* v ukážkových lekciách sa môžete aj bez prihlásenia naučiť frázové slovesá na BREAK a COME)

Kurz vás prevedie zložitým svetom anglických frázových slovies

V bezplatnej verzii kurzu sa naučíte všetky najdôležitejšie frázové slovesá tvorené zo slovies BREAK, COME, GET a GO a zistíte, ako ich správne používať v kontexte. Frázové slovesá, ktoré sú podrobne rozobraté v tomto kurze, sú neoddeliteľnou súčasťou každej pokročilej konverzácie v anglickom jazyku.

S dobrou znalosťou frázových slovies sa budete vedieť vyjadrovať pokročilou angličtinou a dokážete správne pochopiť hovorovú a menej formálnu angličtinu.

Frázové slovesá vo filmových dialógoch

Pomocou ukážok z filmov a seriálov pochopíte presný kontext, kedy sa jednotlivé frázové slovesá používajú.

.
GET ON WITH (SOMETHING) – pustiť sa do (činnosti)

You do as I say now, OK? I’m gonna make a fire. Come on! Get on with it.

Urob teraz, čo ti hovorím, OK? Ja idem urobiť oheň. Poďme! Pusti sa do toho!

Členenie kurzu

• najčastejšie frázové slovesá s BREAK, COME, GET, GO
frázové slovesá s LOOK, PUT, RUN a TAKE (iba v kompletnom kurze)
• frázové slovesá o medziľudských vzťahoch (iba v kompletnom kurze)
• frázové slovesá používané v slangu (iba v kompletnom kurze)
• ostatné frázové slovesá #1 (iba v kompletnom kurze)
• ostatné frázové slovesá #2 (iba v kompletnom kurze)
• ostatné frázové slovesá #3 (iba v kompletnom kurze)