ÚROVEŇ A1
ÚROVEŇ A2

Lekcia 1

OBSAH LEKCIE:
• jednoduché vety v prítomnom čase
• otázky a zápor v prítomnom čase
• základné prídavné mená
• opozitá – slová s opačným významom

ÚLOHA: Prekliknite sa na cvičenie, spustite video a vypočujte si vzorovú vetu pre dané cvičenie. Následne si začnite nahlas precvičovať gramatické tvary podľa vzorovej vety.