ÚROVEŇ A1
ÚROVEŇ A2

– cvičenie #4

Úroveň A1
PRÍTOMNÝ ČAS:

otázka v prítomnom čase
záporná odpoveď

Dĺžka: 1:33 min, 8 viet
Video sa dá pozastaviť, ale nedá sa posúvať dopredu ani dozadu. Po skončení videa si urobte krátky test na slovnú zásobu z tohto cvičenia.

SLOVNÁ ZÁSOBA