ÚROVEŇ A1
ÚROVEŇ A2

– cvičenie #3

Úroveň A1
PRÍTOMNÝ ČAS:

otázka v prítomnom čase
krátka odpoveď kladná aj záporná

Dĺžka: 2:13 min, 10 viet
Video sa dá pozastaviť, ale nedá sa posúvať dopredu ani dozadu. Po skončení videa si urobte krátky test na slovnú zásobu z tohto cvičenia.

SLOVNÁ ZÁSOBA