Frázové slovesá s BREAK, COME, GET, GO, LOOK, PUT, RUN, TAKE
Frázové slovesá v slangu a v medziľudských vzťahoch
Ostatné často používané frázové slovesá

PÄŤMINÚTOVKA: Frázové slovesá s COME


V krátkom kvíze si precvičte frázové slovesá tvorené so slovesom COME a zistite, koľko ste si stihli zapamätať z tejto lekcie.

Kvíz obsahuje 5 otázok, na ktoré máte 5 minút. Aby ste mohli dokončiť túto lekciu, musíte dosiahnuť minimálne skóre 80% (čiže aspoň 4 správne odpovede). Ak sa vám to nepodarí, môžete si päťminútovku zopakovať.

(päťminútovku je možné opakovať neobmedzene)