Technológie


Úloha: Spustite si videá a vypočujte si slovnú zásobu na tému IT, počítače a technológie. Naučíte sa najdôležitejšie slová a pojmy používané pri práci so softvérom, hardvérom, aplikáciami a inými informačnými technológiami 21. storočia.
VIDEO #1
VIDEO #2

Príroda


Úloha: Spustite si videá a vypočujte si slovnú zásobu na tému zvieratá, príroda a ich ochrana. Naučíte sa mená zvierat, prírodných úkazov a základnú slovnú zásobu, ktorá sa používa pri anglickej komunikácii v súvislosti s prírodou a životným prostredím.
VIDEO #1
VIDEO #2

Ľudia a spoločnosť


Úloha: Spustite si videá a naučte sa slovíčka a slovné spojenia, ktoré súvisia s témou ľudia, spoločnosť, politika a medziľudské vzťahy. Po skončení videí si spustite cvičenia, v ktorých si slovnú zásobu precvičíte a upevníte. Nakoniec si pozrite video z reálneho života, v ktorom sa naučíte pokročilú angličtinu na túto tému.
VIDEO #1
VIDEO #2

Jedlo


Úloha: Spustite si videá a naučte sa slovnú zásobu používanú pri varení, v kuchyni a pri návšteve reštaurácie. Po skončení videí si spustite cvičenia, v ktorých si slovnú zásobu precvičíte a upevníte. Nakoniec si pozrite video z reálneho života, v ktorom sa naučíte pokročilú kulinársku angličtinu.
VIDEO #1
VIDEO #2

Ekonomika a práca


Úloha: Spustite si videá a vypočujte si slovnú zásobu používanú v zamestnaní, v prostredí firiem a vo svete biznisu a podnikania. Po skončení videí si spustite cvičenia, v ktorých si slovnú zásobu precvičíte a upevníte. Nakoniec si pozrite video z reálneho života, v ktorom sa naučíte pokročilú ekonomickú angličtinu.
VIDEO #1
VIDEO #2

Domácnosť a oblečenie


Úloha: Spustite si videá a vypočujte si slovnú zásobu, ktorá sa používa v domácnosti, okolo domu, v záhrade a v prostredí vášho šatníka 🙂 Po skončení videí si spustite cvičenia, v ktorých si slovnú zásobu precvičíte a upevníte. Nakoniec si pozrite video z reálneho života, v ktorom sa naučíte pokročilé slová a frázy používane v domácnosti.
VIDEO #1
VIDEO #2

Cestovanie a dovolenky


Úloha: Spustite si videá a vypočujte si slovnú zásobu, ktorú využijete pri cestovaní, na letisku, v hoteli alebo v dovolenkovom rezorte. Po skončení videí si spustite cvičenia, v ktorých si slovnú zásobu precvičíte a upevníte. Nakoniec si pozrite video z reálneho života, v ktorom sa naučíte pokročilú cestovateľskú angličtinu.
VIDEO #1
VIDEO #2

AKO ĎALEJ?

V predchádzajúcich lekciách ste mali možnosť vidieť, čo vás čaká v kompletnom kurze.

Nájdete v ňom viac ako 200 multimediálnych klipov s ukážkami anglických idiómov v reálnom kontexte. Na konci kurzu budete mať aj ďalšie interaktívne cvičenia, s ktorými si upevnite svoje znalosti.

Má zmysel kupovať si kompletný kurz?

Za cenu približne 2 hodín s lektorom budete mať k dispozícii 6-mesačný prístup do kompletného kurzu, ktorý vás na dôkladne vybratých príkladoch naučí všetky najdôležitejšie anglické idiómy používané v súčasnom anglo-americkom svete.

Samozrejmosťou sú videoklipy a zvukové ukážky, vďaka ktorým sa naučíte správnu výslovnosť a správny kontext jednotlivých idiómov.


Cena: €29,90


* Predplatné sa automaticky neobnovuje. Po uplynutí 6 mesiacov sa jednoducho ukončí prístup do kurzu.

Lekcia 8: Idiómy V – W (7)

Táto lekcia obsahuje 1 sekciu a pokrýva 7 idiómov na písmená V a W.
Prekliknite sa na sekciu, kde nájdete zoznam idiómov, ktoré sa v danej sekcii naučíte.

Lekcia 7: Idiómy T (30)

Táto lekcia je rozdelená na 3 sekcie a pokrýva 30 idiómov na písmeno T.
Prekliknite sa na jednotlivé sekcie, kde nájdete zoznam idiómov, ktoré sa v danej sekcii naučíte.